ค้นหา


The Legend of King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 2011

The Legend of King Naresuan 4        ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง        2011

ตัวอย่างหนัง The Legend of King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 2011

เรื่องย่อ The Legend of King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 2011

เรื่องราวอันเป็นผลจากการพ่ายแพ้ของหงสาวดีในคราวศึก พระยาพะสิม แล้วก็ พระผู้เป็นเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรง ทรงใส่ใจในพระปัญญาสามารถสามารถของ สมเด็จพระพระราชา แล้วก็ในความแข็งแกร่งของกองกองทัพอยุธยา ก็เลยทรงเคลื่อนทัพใหญ่เป็นกองทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชจังหวัดประเทศไทยหวังให้ราบเป็นหนังกลองเพื่อเป็นการแก้ตัว และก็เพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติตำแหน่ง ไม่ให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าอาณานิคมสำหรับในการดูแลของข้างประเทศพม่า


ดู ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

พากย์ไทย -

หนังที่เกี่ยวข้อง

ดูหนังตามปี

ประเภทหนัง

ดูหนังตามปี

ค้นหาหนัง

ค้นหาหนัง